Offentlig auktion

Offentlig auktion

Fastigheten Trelleborg Väster Jär 1:54, Stavstensvägen 296, Trelleborg. På fastigheten finns ett bostadshus och andra byggnader som är i behov av renovering. Fastigheten säljs på offentlig auktion genom av tingsrätten förordnad god man advokat Karl Henrik Östberg.

Länk till fastigheten på Hemnet

Tid och plats för auktionen

Auktionen hålls den 4 juni 2020 kl 17:00 på fastighetsmäklare Göran Badelts kontor på Jörgen Kocksgatan 42 i Trelleborg

Visning

Visning av fastigheten sker tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00-18.00 samt söndagen den 31 maj 2020 kl. 11.00-12.00.
Adress: Stavstensvägen 296, Trelleborg.

Anmäl dig för visning till advokat Karl Henrik Östberg
Telefon: 076-006 61 10 E-mail: karlhenrik@ostberglaw.se.

Auktionsvillkor

Objektsbeskrivning